Įvykiai/datos

#1941tremtis

lent

Kokie šviesūs žmonės: 1941 06 14 lentvario tremtinė JANINA DUMALAKIENĖ 1949 03 25 lentvario tremtinys JONAS POČEPAVIČIUS miesto bibliotekoje 2016 06 10 nacionalinės gimnazijos mokiniams dėsto pamoką „DEPORTACIJOS ISTORIJA.pradžia 1831 metai“ Skaityti daugiau

#1941tremtis

rasa

Rasa Balockaitė pasidalino: „Jonas Pavarotnikas, gimęs 1918 m. Rokiškio rajone, byloje teigiama: „kilęs iš bežemių valstiečių, baigęs 4 gimnazijos klases, išauklėtas buržuazinėje dvasioje.“ Tarnybos Raudonojoje Armijoje metu buvo apkaltintas priešiškomis pažiūromis; kaltinamas, jog atsisakė duoti Raudonarmiečio priesaiką, motyvuodamas esą kartą … Skaityti daugiau

#1941tremtis

trem

Vidmantas Paludnevičius pasidalino: „Mergaičiukė, apkabinusi brolį Juozą, yra mano teta Dalia Grinkevičiūtė(1927-1987) su mama Prane Grinkevičiene(mir.1950). Visas trejetas Trofimovsko salos tremtiniai, buvę toliau šiaurėje, negu šiauriausias Aliaskos taškas – Barrow iškyšulys. Ta mergaičiukė parašys garsiąją atsiminimų knygą „Lietuviai prie Laptevų … Skaityti daugiau

#1941tremts

istorine atmintis

Nijolė Kisielienė pasidalino žiniomis apie savo uošvius, 1941 m. birželio mėn. tremties aukas. Mano anyta Teofilė Butrimaitė – Kisielienė , gim. 1907 m. Alytaus apskr. Kaniūkų km,, dirbo Raseinių gimnazijoje prancūzų kalbos mokytoja. Uošvis Ignas Kisielis, gim. 1905 m. Ukmergės … Skaityti daugiau

#1941tremtis

skiaute

Tomas Vaicekauskas pasidalino: „Suspaudė krūtinę, negalėjau nepasidalint. Senelis Valentinas Kirlys išmetė žinutę per vagono spragą, ją žmonės surado ir perdavė“. Skaityti daugiau

#1941tremtis

jonas

Jonas Vaičenonis atsiliepdamas į kvietimą, pasidalino informacija apie senelio (Jono Glemžos g.1900 01 13) seserį Mikaliną Glemžaitę, kuri 1941 m. birželį buvo ištremta. Ji gimė 1891.09.02. Kupiškyje, m.1985.03.29.Vilniuje. Palaidota Kupiškio parapijos kapuose. Pedagogė, kraštotyrininkė, šaulė, lietuvių tautinio kostiumo tyrinėtoja ir … Skaityti daugiau

#1941tremtis

Zamaliene3

Virginija Zamalienė taip pat prisideda prie šios datos įamžinimo ir dalinasi savo senelio fotografijomis ir trumpa istorija. Ačiū jums. Savo senelio niekad nemačiau. Jis buvo mano tėčio tėvas. FELIKSAS VILIMAS, PETRO gim. 1895 m., gyveno Žiobiškio km. Rokiškio raj. Buvo … Skaityti daugiau

#1941tremtis

Violeta Rutkauskienė apgailestauja,kad neturi jokių nuotraukų, tačiau dalinasi savo šeimos istorija: ,,Trumpai apie išvežimus noriu pasakyti. Mano tėvo Rutkausko Benedikto šeima buvo išvežta iš Garliavos, Kauno raj. Rinkūnų kaimo. Išvežė jo du brolius , mama ir seserį, rodos ir mamos … Skaityti daugiau